اطلاعیه ها

اطلاعات حساب بانکی

  • 8th اکتبر 2021

اطلاعات حساب بانکی بانک پارسیان

نام : شبکه نگار دنا

شماره کارت : 6472-1210-0612-6221

شماره شبا : IR65-0540-1255-2010-0160-8596-09

شماره حساب : 609-00160859-201

6221061212106472

 

ادامه مطلب